project | 01
לודמילה פרידמן.png
01 | לודמילה, LFA בית הספר למקצועות היופי

כתבה באתר האינטרנט inkarmiel

 

כתבה באמא של.png
02 | כתבה על בחירה בתזונה בריאה

כתבה אישית באתר אמאשל

 

סנדלי טבע נאות.png
03 | כתבה על סנדלי טבע נאות

כתבה עבור אתר Onlife

 

כתבה בא-לה גוש על ענבר.png
04 | כתבה על ענבר בזק, 2016

כתבה שהתפרסמה בעיתון ובאתר של א-לה גוש