project | 01
001_edited.jpg
01 | רכש מסין

כתיבה לפלאייר לחברה העוסקת ברכש מסין (האיורים להמחשה בלבד, הפלאייר מוצג לפני עיצוב)

 

005_edited.jpg
03 | ענבר בזק, מתמודדת לבחירות במשגב

כתיבת ועריכה של חוברת מצע, ושל גלויה לתושבים, מתוך קמפיין בחירות 2018

 

003_edited.jpg
03 | ד"ר תלמי

כתיבת פלאייר

 

004_edited.jpg